Duszy rozpamiętywanie
 
 
Oczy duszy... pamiętania zapach
malowane pocztówki nieskończonych koralików różańca
obiema rękoma objąć
nie do objęcia tęsknoty
 
w promykach szlaków
przemyka uszkodzone serce
tam i spowrotem
tam i spowrotem
 
w duszy rozpamiętywaniu
nie poszukać ukojenia
życiem na tu i teraz
oczyścić pacierze skrzydlatego przeznaczenia