Strona główna

Projekt : Poezja : Książka : Wystawa : Sponsorzy :  Foto Banery

Szanowni Państwo!

Autorzy projektu
   
Byłam kim jesteś
Jestem kim być możesz
   

zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej propozycji dotyczącej możliwości przyjęcia przez Państwa miana sponsora na kolejne odsłony wystaw i koncertów.

Projekt łączy instalację fotograficzną z koncertem piosenki autorskiej. Tematyka 85 czarno-białych fotogramów (format 100X70 cm) dotyczy widocznej niepełnosprawności kobiety w zetknięciu ze stereotypowym obrazem kobiety pełnosprawnej. Przedmiotem fotografii są dwie osoby - pomysłodawczynie projektu. Autorem zdjęć jest toruński fotograf - Jacek Szczurek. Ekspozycji towarzyszy koncert piosenki autorskiej w wykonaniu Kasi Śmigielskiej z zespołem muzyków.

   

Ta część przedsięwzięcia zapoczątkowuje szerszą inicjatywę mieszczącą się w ogólnie przyjętej kategorii
- działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Docelowym efektem realizacji projektu ma być stworzenie w Toruniu miejsca łączącego oferty: kulturalną (galeria, scena) i rozrywki
- miejsca pozbawionego barier “najprostszych” (architektonicznych), ale też barier mentalnych (nietolerancji i lęku) a przez to dostępnego i atrakcyjnego dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

   

Projekt jest realizowany przez trzy osoby nie zrzeszone w żadnej formalnej organizacji a tworzące
tzw. grupę nieformalną skupiającą swe działania twórcze wokół tej inicjatywy. Tym samym budżet projektu
- a co za tym idzie możliwość realizacji założonych celów - jest w całości uzależniony od skuteczności naszych działań w pozyskiwaniu środków od sponsorów oraz dotacji od instytucji.

   

Każda kolejna odsłona projektu w postaci wystawy fotografii oraz koncertu jest poprzedzona naszymi staraniami o zebranie koniecznych środków finansowych w wysokości ok. 4000,00 złotych, które są przeznaczane m. in. na pokrycie części kosztów:

*   transportu (wynajem auta typu bus do przewozu osób oraz elementów ekspozycji i sprzętu muzycznego);
*   gaży dla muzyków
*   wynajmu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego;
*   zakwaterowania w miejscach pobytu podczas prezentacji wystawy (autorzy projektu, muzycy oraz technicy to 12 osób);
*   materiałowych kosztów ekspozycji - w szczególności instalacji (folie, tkaniny, papier) tworzącej scenografię tak dla ekspozycji jak i sceny koncertowej.

Przyjęcie przez Państwa propozycji sponsorowania tej odsłony naszego projektu oznacza dla nas możliwość koncentracji działań na organizacyjnej i artystycznej stronie projektu.
Oferujemy następujące warunki medialne:

*  

informacje o firmie podczas odsłony koncertu i wystawy;

*  

wystawienie stand lub innych nośników reklamy przy scenach koncertowych i w miejscach ekspozycji fotografii (warunki do uzgodnienia)

Patronat medialny nad projektem objęły: TVP1 Program Przyjaciele TVP1 autorstwa Pani Donaty Baraniewskiej, TVP3, TVN24 Grupa ITI oraz “Gazeta Pomorska” i Radio GRA. Podczas kolejnych odsłon projektu współpracujemy z mediami lokalnymi działającymi w poszczególnych miastach. Nasz projekt został objęty Honorowym Patronatem przez Pana Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

Liczymy na wsparcie naszej inicjatywy. Syla Nowakowska
Koordynator projektu
Katarzyna Śmigielska
Autorka  
 

Copyright © 2004  www.smigielska.dll.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone